9.5.16 HTML List Item (std_html_li)

The HTML List Item is used to add items to a HTML List (std_html_list) weblet.

Tip: To add items from an RDMLX working list, place an HTML List Item weblet inside an RDMLX Working List weblet.