9.8.5 AsDisplayString

AsDisplayString は、指定された日付を、使用可能ないずれかの指定日付形式で形式設定して返します。

入力パラメータ

Format - 必要なデータ形式。月は多言語であることに注意してください。

使用可能な形式と結果の表示文字列を以下に示します。例では、日付として2004-12-31を使用しています。

注を
参照

形式

表示文字列

 

CCYYDDMM

20043112

 

CCYYMM

200412

 

CCYYMMDD

20041231

 

CCYYsDDsMM

2004/31/12

 

CCYYsMMsDD

2004/12/31

 

Fri

Fri

 

DDDDDDDDD

Friday

 

DDMMCCYY

31122004

 

DDMMMCCYY

31Dec2004

 

DDMMMYY

31Dec04

 

DDMMYY

311204

 

DDsMMsCCYY

31/12/2004

 

DDsMMsYY

31/12/04

 

DDXXbMMMMMMMMMbCCYY

31st December 2004

 

DDXXbMMMMMMMMMbYY

31st December 04

 

ISO

2004-12-31

1

ML_DDDDDDDDD

Friday

1

ML_DDbMMMMMMMMMbYY

31 December 04

1

ML_DDbMMMMMMMMMbCCYY

31 December 2004

 

MMCCYY

122004

 

MMDDCCYY

12312004

 

MMDDYY

123104

1

MMMMMMMMMM

December

 

MMsDDsCCYY

12/31/2004

 

MmsDDsYY

12/31/04

 

MMYY

1204

 

SYSFMT6

311204

 

SYSFMT8

31122004

 

XYYMMDD

20043112

 

YYMM

0412

 

YYMMDD

041231

 

YysMMsDD

04/12/31

 

 

#Com_owner.Caption := #Today.AsDisplayString(DDMMCCYY)

 

また、以下も参照してください。

日付形式

Ý 9.8 Date 型組み込みファンクション