4.7.7 JSMGETENV

JSMGETENVプログラムはJSMADMEXT、JSMPXYEXT、JSMDRTEXT、JSMLSAEXTの各プログラムで使用して、CGI環境変数を読み込むことができます。

プログラムのステータス・コードには、OK、ERROR、NOVARのいずれかの値があります。

 
DCL VAR(&ENVNAME)   TYPE(*CHAR) LEN(128)
DCL VAR(&ENVVALUE)  TYPE(*CHAR) LEN(1024)
DCL VAR(&ENVSTS)    TYPE(*CHAR) LEN(5)
 
CHGVAR VAR(&ENVNAME) VALUE(HTTPS)
 
CALL PGM(JSMGETENV) PARM(&ENVNAME &ENVVALUE &ENVSTS)
 
IF COND(&ENVSTS *NE 'OK') THEN(DO)
  GOTO END
ENDDO