5.1.14 MQSeries IBM i の構成

以下のi5/OSコマンドは、MQSeries Javaクライアントのサポートに必要なMQオブジェクトを作成する方法を示しています。

 

GO CMDMQM

STRSBS QMQM/QMQM

CRTMQM MQMNAME(USERAGENT.QUEUE.MANAGER)

STRMQM MQMNAME(USERAGENT.QUEUE.MANAGER)

CRTMQMQ QNAME(USERAGENT.QUEUE) QTYPE(*LCL) MQMNAME(USERAGENT.QUEUE.MANAGER)

CRTMQMCHL CHLNAME(USERAGENT.CHANNEL) CHLTYPE(*SVRCN) MQMNAME(USERAGENT.QUEUE.MANAGER)

STRMQMCHL CHLNAME(USERAGENT.CHANNEL) MQMNAME(USERAGENT.QUEUE.MANAGER)

STRMQMLSR MQMNAME(USERAGENT.QUEUE.MANAGER)