Zip Built-In Functions

Built-In Function

Description

IBM i

Windows

Linux

RDML

RDMLX

Notes

ZIP_ADD

Adds files to zip file.

N

Y

N

Y

Y

 

ZIP_DELETE

Deletes files from zip file..

N

Y

N

Y

Y

 

ZIP_EXTRACT

Extracts files from zip file.

N

Y

N

Y

Y

 

ZIP_GET_INFO

Retrieve information about zip file.

N

Y

N

Y

Y

 

ZIP_MAKE_EXE

Create executable file from zip file.

N

Y

N

Y

Y